70-ročný príbeh elektrickej trakcie na Liptove pokračuje