Náš vozidlový park v súčasnosti tvoria:

  • 2 elektrické rušne (z toho jeden patriaci Železničnému múzeu SR a nám zverený do opatery)
  • 5 osobných vozňov