Železničný klub Tatran
Slovenského odboja 179/13
058 01 Poprad
Slovensko

IČO: 52377024
DIČ: 2121056036

Otázky k akciám a rezervácie

E-mail: info.tatran@gmail.com

Predseda klubu

Tel.č: +421 911 362 001
E-mail: klubtatran@gmail.com

IBAN: SK37 7500 0000 0040 3421 8807
SWIFT: CEKOSKBX
BANKA: Československá obchodná banka, a.s.