Sme občianske združenie, ktorého hlavným cieľom sú činnosti spojené so záchranou, obnovou, prevádzkou a údržbou historických železničných vozidiel, rovnako aj propagácia železničnej histórie. Zameriavame sa predovšetkým na povojnovú epochu – elektrickú vozbu na našej najnáročnejšej hlavnej trati – takzvanej „Štrbskej rampe“, v širšom kontexte na bývalom hlavnom ťahu, resp. Trati družby.