Aktuality

2% z daní

Milí priatelia!

Rovnako ako po minulé roky, tak aj v roku 2024 nás môžete podporiť svojimi 2% z daní. I vďaka Vašej podpore sa nám podarilo v uplynulom roku realizovať opravy na vozňoch Tatranu s prinavrátením ich dobového vzhľadu, zabezpečiť prevádzku a údržbu našej Bobinky 062-ky, či pripraviť pre Vás neopakovateľné, nie raz aj medzinárodné akcie.

Koncom minulého roka nám bola zverená do opatery najstaršia, najvzácnejšia, prototypová Bobina. Dali sme si neľahký cieľ sprevádzkovať ju k 70. výročiu elektrifikácie prvej hlavnej trate. Ak chcete prispieť k záchrane historicky najcennejšej jednotky, môžete tak urobiť aj poukázaním dvoch percent zo svojich daní.

Ďakujeme Vám za Vašu podporu a doterajšiu priazeň!

Mohlo by sa vám tiež páčiť...